Month: November 2017

HR konferencija 2018 – odložena

HR Konferencija   Mesto održavanja: hotel Mona, Zlatibor Datum: 23. i 24. mart 2018. Cena: na upit U cenu nisu uključeni troškovi smeštaja. Prijava:  pr@networkmedia.rs Info: +381 61 272 1484 Rokovi na osnovu odluke organizacionog odbora 15.01.2018. god – rok za predaju apstrakta 25.02.2018. god – predaja celih radova 14 dana po prijavi rada/apstrakta – obaveštenje o prihvatanju rada PREDAVAČI pročitajte...

Read More

Predavači Forenzička revizija

Dr. Nenad Injac Dipl. Ing.elektrotehnike, magistar vojnotehničkih nauka, doktor elektrotehničkih nauka, redovni član Ruske akademije za probleme kvaliteta, EOQ QM, EOQ QA, EOQ EM, EOQ EA, EOQ ISMSdr Kemal Hajdarević vanredni profesor na Elektrotehničkom fakultetu, Univerzitet u Sarajevu, i Viši interni revizor za sigurnost informacija i IT projekte u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine. Od 1997 je akademski i profesionalno uključen u unapređenje informacijske  sigurnosti u akademskom okruženju. Titulu magistra nauka (2000) i doktora nauka (2008) stekao je na Leeds Beckett University, Leeds, Engleska iz oblasti upravljanja i sigurnosti kompjuterskih mreža. Autor je preko 30 naučnih i stručnih radova objavljenih na IEEEXplore-u ili relevantnim žurnalima, i jednog univerzitetskog udžbenika iz oblasti informacijske sigurnosti. U toku obavljanja fukcije koordinatora za infomacisjku sigurnost kordinirao je projetkom uspostavljanja Information Security Managamenet System-a čiji je rezultat bilo sticanje certifikata za upravljanje informacijskom sigurnosti, ISO 27001 u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine u 2009. godini.Dr. Dragan Djurdjevic Profesor strukovnih studija na Akademiji za nacionalnu bezbednost, za užu naučnu oblast nauke bezbednosti. Naučni rad i istraživanja su fokusirana na organizovani kriminal kroz prizmu pranja novca Doc. dr Mirolsav Stevanović Dipl. pravnik, profesor pravnih nauka, na Akademiji za nacionalnu bezbednost, Republike Srbije. U fokusu njegovih naučnih istraživanja su pitanja nacionalne bezbednosti, bezbednosti informacionih sistema i tehnologija, međunarodnog javnog prava i međunarodnih odnosa. Bavi se pitanjima pranja novca, terorizma, međunarodnih finansija, ljudskih prava, održivog razvoja i informacionih sistema....

Read More

Forenzička revizija i upravljanje rizicima 2017

International Conference „Forensic Audit and Risk Management 2017“   Mesto održavanja: hotel Mona, Zlatibor Datum: 6., 7. i 8. decembar 2017. Cena: 220€ (protivv din) + pdv U cenu nisu uključeni troškovi smeštaja. Prijava:  pr@networkmedia.rs Info: +381 61 272 1484 06. Decembar – Prezentovanje radova na temi Forenzicka revizija, AML, poreske utaje, kreativno knjigovodstvo/forenzika u cloud-u 07. Decembar – Prezentovanje stručnih radova na temi upravljanje rizicima / Forenzika /Bolockchain 08. Decembar – celodnevno predavanje ISO 37001 – ​Sistem menadžmenta za borbu protiv podmićivanja 08. Decembar – celodnevno predavanje PCI DSS v3.2 ​ PREDAVAČI pročitajte biografije… Financial Audit – Day 1  Internal Audit  Controlling  Financial and Forensic...

Read More

Secure Coding – Sigurno kodiranje

Secure Coding – Sigurno kodiranje   Mesto održavanja: hotel Mona, Zlatibor Datum: 11. – 14.  decembara 2017. Cena: 770€ (protivv. din) + pdv Prijava:  pr@networkmedia.rs Info: +381 61 272 1484 Web application security scanning solutions for DAST (Dynamic Application Security Testing) and SAST ​Training description This training is intended for software developers in order to raise the awareness of the importance of the source code security. Participants will learn about basic and advanced concepts of the source code security, importance of the user input validation (input sanitation) and about the most prevalent vulnerabilities (security flaws) found in applications. Vulnerabilities will be explained, together...

Read More