Poziv za učešće u nacionalnoj kampanji “I pešaci su učesnici u saobraćaju”….