Sistem menadžmenta za borbu protiv korupcije  ISO 37001

Mesto održavanja: Beograd
Datum: 04., 05. i 06. april 2018. – odložen termin obuke za 11.,12 i 13. april. 2018.
Cena obuke bez polaganja ispita za sticanje zvanja – 35.000 din. + pdv
Cena sa ukljucenim ispitom na nasim jezicima – 58.000 din. + pdv
Info: +381 61 272 1484   Prijava:  pr@networkmedia.rs

Napomena:

U suštini, sve kriminalne radnje koje se dešavaju u društvu spadaju u teoriju i praksu nauke o kvalitetu. Pri tome je objekt istraživanja društvena zajednica, a subjekat čovek (sam ili u grupi). Preventiva i kurativa protiv ovih radnji, stanja i dešavanja jeste zakonska pravna struktura države – legislativa i egzekutiva.

Korupcija je jedan od osnovnih elemenata društvenog nekvaliteta (od finansija do svih oblika života i rada) i kao takva mora da se analizira, otkriva i svodi na najmanju moguću meru.

Borba protiv korupcije je, dakle, borba za kvalitet društvene zajednice bilo gde, bilo kada i na bilo kom nivou.  

1.Kome je namijenjen standard ISO 37001:2016?
Standard je namenjen svim organizacijama bez obzira na vlasništvo (državne, privatne, mešovite itd.), područje (od školstva, zdravstva i sudstva do trgovine, transporta i industrije), veličine (male, srednje, velike, koncerni i korporacije) itd.

2. Ko može da koristi standard ISO 37001:2016?
Standard je u prvom redu namijenjen rukovodstvu i službi (odjelu) za complience i borbu protiv korupcije ali je obavezan i za sve članove kolektiva. Njegovo razumevanje i primena je obaveza bez obzira na radno mesto ili funkciju.

3. U kojim zemljama se može koristiti standard ISO 37001:2016?
Prema konvenciji UN o borbi protiv korupcije, pozitivnim zakonima svih zemalja sveta i odlukom ISO komiteta, standard ISO 37001:2016 je opšti i univerzalan. Drugim rečima, standard je namenjen i primenljiv u svim državama.

4. Koji osnovni zahvati su vezani uz standard ISO 37001:2016?
Kao i u svim standardima, ovde je potrebno ispuniti njegove zahteve: od utvrđivanja antikorupcione politike, obaveza i dužnosti vrhovnog rukovodstva i uspostave compliance-a do implementacije sistema protiv korupcije, formiranja svih potrebnih načina ponašanja i stalnog poboljšavanja i školovanja.

5. Šta dobija organizacija primenom standarda ISO 37001:2016?
Od svih prednosti koje dobija organizacija implementacijom sistema borbe protiv korupcije prema zahtevima standarda ISO 37001:2016, tri su posebno važna:
1.) uspostava mehanizama  koji, smanjujući pojave korupcije i pojačavajući kontrole, pomaže uspostavi poverenja i bolje radne atmosfere kao i lakšem postizanju ciljeva organizacije,
2.) stvaranje boljeg imidža organizacije kod svih zainteresovanih strana (od države i društvenog okruženja do kupaca i partnera),
3.)  pogodnosti kod dobijanja projekata, bolju saradnju sa finansijerima i bankama, lakši pristup u okvirima međunarodne saradnje.

6. Ne stvara li standard ISO 37001:2016 dodatnu birokratiju?
Isključivo ako takva služba (sektor) ne radi svoj posao i ne vide se nikakvi rezultati.

7. Kakav je odnos standarda ISO 37001:2016 sa drugim standardima upravljanja?
Standard ISO 37001:2016 predstavlja veoma važnu podršku delovanju svih ostalih ISO sistema upravljanja (za kvalitet, životnu sredinu, upravljanjem rizicima) ali su, istovremeno, i važne pretpostavke njegovog rada.

8. Šta se dobija redovnim revizijama sistema prema standardu ISO 37001:2016?
Redovni  auditi (i interni i eksterni) su neophodni za jačanje povjerenja u rad i razvoj sistema upravljanja borbom protiv korupcije u organizaciji.

9. Za šta se standard ISO 37001:2016 ni u kom slučaju ne sme primeniti?
Standard ISO 37001:2016 nikada i niukom slučaju ne smije biti sredstvao za prisilu, proganjanje i iživljavanje na ljudima. Osnovni zadatak je preventiva a bilo kakva sumnja ne znači ništa dok se delikt (korupcija) ne dokaže. Dalji postupak je u rukama pravosuđa i tek nakon toga, rukovodstvo može da primeni mere odbrane od osoba koje su uhvaćene u dokazanim aktima korupcije.

Šta je ISO 37001? 
Standard ISO 37001 sadrži uslove za uspostavljanje, implementaciju, održavanje, nadzor i poboljšanje sistema upravljanja anti-korupcijom. Ovaj je standard namenjen svim vrstama organizacija iz bilo kog sektora i za bilo koju vrstu podmićivanja s kojima se mogu suočiti. Osim toga, može se implementirati kao samostalni standard ili biti integrisan s drugim sistemima upravljanja.

Zašto je važno upravljanje sistemom za borbu protiv korupcije? 
ISO 37001 služi kao okvir predostrožnosti organizacijskog integriteta i pomaže u borbi protiv rizika povezanih s podmićivanjem i podsticanjem pristojne poslovne kulture. Pomaže organizacijama da spreče, prepoznaju i reaguju na podmićivanje i pridržavaju se zakona o sprečavanju mita i dobrovoljnim obavezama koje se primjenjuju na njene aktivnosti.

Prednosti ISO 37001 sistema za upravljanje protiv korupcije 
ISO 37001 sertifikat će omogućiti organizaciji:

 • Smanjiti rizike podmićivanja primenom finansijskih kontrola u ranoj fazi
 • Izvođenje kontinuiranog poboljšanja prakse za borbu protiv podmićivanja
 • Postizanje konkurentne prednosti
 • Osiguranje da su poslovni saradnici i korisnici posvećeni pozitivnom stavu – podsticanje procesa
 • Privlačenje novih poslova
 • Sprečavanje, otkrivanje i rešavanje rizika podmićivanja
 • Povećavanje međunarodnog priznanja
 • Podsticanje povjerenja
 • Smanjenje troškova
 • Sprečavanje sukoba interesa
 • Promovisanje kulture protiv korupcije

Zašto pohađati trening?
Trening za ISO 37001 Uvod omogućava vam razumevanje osnovnih pojmova sistema za borbu protiv podmićivanja (ABMS).
Učešćem na uvodnom seminaru ISO 37001, razumeti će te važnost sistema za borbu protiv podmićivanja i prednosti koje organizacije, društvo i vlade mogu dobiti.

Ko bi trebao prisustvovati?

 • Pojedinci zabrinuti za upravljanje anti-korupcijom.
 • Pojedinci koji žele steći znanja o glavnim procesima sistema za borbu protiv davanja mita (ABMS)

Ciljevi učenja

 • Razumeti pojmove, pristupe, metode i tehnike koje se koriste za implementaciju sistema za borbu protiv davanja mita
 • Razumeti osnovne elemente sistema za borbu protiv podmićivanja (ABMS)

Preduslovi
Nema